Kourion

Kourion, také psáno Curium, je starověké archeologické naleziště na jižním pobřeží Kypru. Kourion byl ve starověku důležitým městským státem a […]

Troodos

Troodos je pohoří ležící v centrální části středomořského ostrova Kypr. Je to největší pohoří na ostrově a pokrývá významnou část […]