ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je web Muži na cestách.

Kontaktní údaje správce a provozovatele jsou: 

 • web: https://www.muzinacestach.eu
 • e-mail: muzinacestach@gmail.com
 • Jan Zbořil, IČ: 19573057

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

KDO JSME

 • Naše webová stránka neslouží k prodeji služeb ani zboží. Veškeré doporučené odkazy Vás směrují přímo na poskytovatele služeb či zboží.
 • Nejsme cestovní kancelář ani agentura a tak neprodáváme žádné k tomu navazujících služeb.
 • Veškeré služby si musíte objednat sami u kamarádů a známých na které odkazujeme nebo případně u affiliate partnerů, kteří jsou provozovatelem služby.
 • Jsme blog, influenceři a webová stránka nabízející informace ohledně cestování a vše co by se mohlo ostatním hodit. Například ubytování a služby u česky mluvících majitelů v zahraničí nebo návody jak si sestavit dovolenou bez cestovní kanceláře na základě našich zkušeností.
 • Na našich webových stránkách nelze zakoupit žádné zboží ani služby.

KOMENTÁŘE

 • Komentáře nejsou na našem webu povolené a tak neshromažďujeme žádné informace ohledně komentářů.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘE

 • Odesláním kontaktního formuláře nám poskytujete Váš e-mail, tyto údaje užijeme pouze ke zpětné komunikaci s Vámi.
 • Váš email je nutný jen pro možnosti odpovědi na váš dotaz a není nadále uchováván.
 • Váš email je odeslán provozovateli ubytování nebo služby na které reagujete v kontaktním formuláři a na základě vašeho dotazu vám bude odpovězeno.
 • Odesláním zprávy z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Pokud nemáte zájem nás kontaktovat přes formulář využijte emailovou komunikaci.

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ

 • Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Média na tomto webu pocházejí z vlastních zdrojů, fotobank případně od partnerů s jejich souhlasem. Další šíření není možné.
 • Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku
 • Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Fotografie používáme vlastní případně z fotobanky nebo se souhlasem autora a fanoušků, kteří nám je sami se souhlasem posílají. Další šíření není bez souhlasu možné.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Podmínky

Obchodní podmínky pro rezervaci pronájmu auta, ubytování a výlety prostřednictvím affiliate programu:

 1. Provozovatel webu www.muzinacestach.eu (dále jen „webová stránka“) zprostředkovává služby týkající se rezervace pronájmu auta, ubytování a výletů prostřednictvím affiliate programů.
 2. Webová stránka není poskytovatelem těchto služeb, ale pouze zprostředkovatelem prostřednictvím připojení k různým affiliate programům.
 3. Provozovatel webu www.muzinacestach.eu neposkytuje žádnou záruku nebo záruku za kvalitu, spolehlivost nebo přesnost služeb, které jsou nabízeny prostřednictvím webové stránky.
 4. Zákazník bere na vědomí, že veškeré služby jsou poskytovány a zajišťovány provozovateli daných služeb, ubytování nebo výletů a že jakékoli problémy nebo spory související s těmito službami musí být řešeny přímo s těmito poskytovateli.
 5. Veškeré spory nebo problémy týkající se služeb, ubytování nebo výletů musí být řešeny přímo mezi zákazníkem a příslušným poskytovatelem. Provozovatel webu www.muzinacestach.eu nenese žádnou odpovědnost za takové spory nebo problémy.
 6. Zákazník bere na vědomí, že při řešení problémů s poskytovateli služeb může být primárním jazykem angličtina, avšak u některých služeb je možné problémy řešit i v českém jazyce. Nicméně v případě rozporů platí jazyk poskytnutí služby.
 7. Zákazník souhlasí s tím, že provozovatel webu www.muzinacestach.eu nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo náklady, které mohou vzniknout v důsledku užívání služeb poskytovaných prostřednictvím webové stránky.
 8. Zákazník si uvědomuje a souhlasí s tím, že rezervace a platby za služby jsou podmíněny obchodními podmínkami a politikami poskytovatelů daných služeb a že provozovatel webu www.muzinacestach.eu nenese žádnou odpovědnost za tyto podmínky.
 9. Provozovatel webu www.muzinacestach.eu si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
 10. Tato obchodní podmínky jsou platné od data zveřejnění na webové stránce www.muzinacestach.eu a mají platnost do jejich změny nebo zrušení.

Provozovatel webu není provozovatelem ani poskytovatelem služeb třetích osob či stran. Podmínky užívání služeb třetích osob a další související práva a povinnosti jsou upraveny samostatným právním vztahem mezi zákazníkem a Třetí stranou, která poskytuje nebo provozuje příslušné služby.

Třetí osobou nebo stranou se rozumí jakýkoli jiný subjekt či poskytovatel služby než je provozovatel webu www.muzinacestach.eu

V případě vyplnění nezávazné rezervace a následné domluvy se poptávka stává závaznou. Závazná poptávka se poté řídí podmínkami partnerského poskytovatele služby se kterým jste se na poskytnutí ubytování, výletu nebo jiné služby domluvili. Podmínky poskytovatele služeb vždy naleznete na stránkách poskytovatele na kterého je odkazováno nebo můžou být uvedeny přímo u zobrazované služby. Podmínky půjčovny jsou uvedeny v záložce produktu a následně je také podepisujete při převzetí vozu. Předpokládáme, že podmínky každého poskytovatele jste četli a jsou pro vás srozumitelné a to i v případě, že nejsou v českém jazyce.

V případě pronájmu auta na Kypru za vás vyplňujeme závaznou rezervaci na základě Vaší nezávazné poptávky a domluvy. Cena za pronájem auta na Kypru je dynamická a tak se může měnit na základě aktuální dostupnosti vozidel. Konečná cena je potvrzena až po potvrzení ze strany půjčovny. O této ceně je zákazník informován emailem, který uvedl. Za zajištění rezervace služby je zájemci účtován poplatek 10% , který je možné uhradit i v českých korunách nebo v eurech výhradně převodem na účet, který Vám sdělíme po rezervaci. Kompletní cena kterou zájemce musí uhradit se tak skládá z ceny potvrzené autopůjčovnou + 10% poplatek za zajištění rezervace.

Celková cena pronájmu a výše poplatku splatného po závazné rezervaci vám je vždy sdělena na základě poptávky předem. Poplatek za zajištění rezervace je splatný v den přijetí potvrzení rezervace, které obdržíte ze strany autopůjčovny do emailu, který jste uvedli.

Podmínky půjčovny jsou uvedeny v záložce produktu a následně je také podepisujete při převzetí vozu. Předpokládáme, že podmínky každého poskytovatele jste četli a jsou pro vás srozumitelné a to i v případě, že nejsou v českém jazyce.

Údaje, které vyplňujete do formuláře nearchivujeme a slouží pouze k zajištění rezervace vámi zvolené služby. Údaje z kontaktního formuláře, můžeme rovněž předat poskytovateli služby o kterou máte zájem za účelem provedení rezervace. Vaše údaje můžeme poskytnout poskytovateli pronájmu / služby ( třetí straně) za účelem zajištění rezervace. Údaje o protistraně, včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Odesláním zprávy z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Pokud nemáte zájem nás kontaktovat přes formulář využijte emailovou komunikaci.

Provozovatel webu není povinen řešit případné spory mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Zákazník nemá nárok na navrácení poplatku v případě sporu s poskytovatelem služby. Zákazník bere na vědomí, že jakékoliv spory, nepříjemnosti a reklamace musí řešit přímo s poskytovatelem služby.

Provozovatel webu nemá žádnou zodpovědnost za služby, které zákazník uzavře na základě poptávky s poskytovatelem služby na kterého je odkazováno nebo u kterého je služba rezervována. Veškeré nároky, požadavky, změny, náhrady škody je nutné řešit přímo s poskytovatelem služby.

Sicílie: Na ostrově Sicílie s námi spolupracuje Sicilie bella. Veškeré informace a fotografie a informace k výletům, pronájmu auta nebo ostatním službám jsou poskytnuty od tohoto zprostředkovatele. Souhlasíte, že v případě reklamací, dotazů a dalších informací včetně nepříjemností během poskytování služby kterou jste si objednali budete vše řešit výhradně se Sicilie Bella.Tato společnost je i příjemce platby. Na našem webu nic neplatíte. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách.

Provozovatel webu není odpovědný za případné komplikace, reklamace nebo nepříjemnosti a na vymáhání škody není nárok. Vše musíte řešit výhradně přímo s poskytovatelem dané služby.