Zrušený nebo zpožděný let? Máte nárok na kompenzaci.

Získejte oprávněné odškodné až do výše 600 € na osobu a let.
Kompenzace za zrušený nebo zpožděný let může žádat každý cestující v letecké přepravě podle nařízení Evropské unie č.261/2004 bez ohledu na to s jakou leteckou společností cestují. Pravidla jsou však komplikovaná a tak si je zkusíme upřesnit a shrnout dohromady.


Zpožděný let: nárok na finanční odškodnění vzniká cestujícím jejíž let je zpožděný o více než 3 hodiny s tím, že doba zpoždění se počítá od času příletu do cílové destinace. Let musí začínat nebo končit ve státech EU nebo být provozován společností sídlící v EU. Dále pak je jaký byl důvod zpoždění. Jednoduše řečeno: pokud za to může airolinka tak na kompenzaci máte nárok, pokud jde o situaci kterou nemohla ovlivnit na kompenzaci nárok nevzniká.
Zrušený let: v případě, že vám airolinka zruší let, můžete mít rovněž nárok na odškodnění a to až do výše 600€. Ovšem také záleží na důvodu zrušení a jak dodatečně předem vás letecká společnost informuje.

Na odškodnění vám, nevzniká nárok pokud vám letecká společnost zašle informace více než 14 dní před plánovaným odletem. Pokud vám to oznámí méně než 14 dní předem a vy dorazíte do cíle o více než 4 hodiny později máte nárok na kompenzaci. Stejně tak, když vám oznámí zrušení méně než 7 dní předem a dorazíte do cíle o 2 hodiny později.


Na kompenzaci při zrušení nebo zpoždění letu z důvodu mimořádné události nemáte nárok. Mezi mimořádné události se počítá: přírodní katastrofa, špatné počasí, nestabilní politická situace, stávka zaměstnanců letiště.

  • Airolinka prodala více letenek než je míst v letadle? Máte nárok na odškodnění. Odepřou vám totiž vstup na palubu a vy nikam nepoletíte jejich vinou. V tomto případě vám letecká společnost musí vrátit peníze, máte nárok na kompenzaci a k tomu musí nabídnout alternativní let, jídlo a pití po dobu čekání na další let a v neposlední řadě také ubytování. Nezapomeňte si schovat veškeré letenky, účtenky za hotel a stravu apod.
  • Jak vysoké odškodnění můžete dostat?
  • Pokud je let kratší než 1500 km a zpoždění je více než 3 hodiny je to 250€ .
  • V případě, že let je delší než 1500 km do 3500 km a délka zpoždění přesahuje 3 hodiny máte nárok na odškodnění ve výši 400€.
  • A také máte nárok na odškodnění ve výši 600€, když let je ve vzdálenosti nad 3500 km a délka zpoždění je více než 4 hodiny – i v případě mimo EU.
  • Kdy může letecká společnost snížit kompenzaci?
  • Praxe je taková, že pokud je let do 1500 km a délka zpoždění je méně než 2 hodiny. Také můžou snížit kompenzaci, když délka letu je mezi 1500-3500 km a zpoždění je méně než 3 hodiny. A také když je let delší než 3500 km a zpoždění kratší než 4 hodiny.